Chuyển phát nhanh hàng hóa, tài liệu

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, tài liệu là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại hàng hóa, vật phẩm, tài liệu trong nước, không giới hạn mức trọng lượng, theo chỉ tiêu thời gian nhanh. Bảng giá không áp dụng với các đơn hàng có thu hộ COD.

Chuyển Phát Nhanh Hàng Hóa, Tài Liệu
Chuyển Phát Nhanh Hàng Hóa, Tài Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *